Warmtepompen.

Een beproefde technologie
Het principe van de thermodynamische machine, ook warmtepomp genoemd, dateert uit de vorige eeuw. Het huishoudelijke gebruik heeft zich in de jaren '40 sterk uitgebreid. De koelkast is het best gekende en wereldwijd verspreide voorbeeld van een warmtepomptoepassing. Het is een ijzersterke techniek en de energetische efficiŽntie is het laatste decennium nog met 25% toegenomen.
Hetzelfde geldt voor de warmtepompen die bestemd zijn voor de verwarming van woningen. Hun levensduur overschrijdt vaak die van klassieke verwarmingsketels en ook de COP verbeterde de laatste jaren gevoelig. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 10 miljoen warmtepompen voor residentiŽle verwarming in gebruik. Vooral in de Verenigde Staten, Japan en ScandinaviŽ zijn ze erg populair. Dankzij de energetische, economische en ecologische voordelen van de thermodynamische verwarming, is dit een techniek met grote toekomst die reŽle mogelijkheden biedt om de uitstoot van vervuilende emissies sterk terug te dringen.


 

Rationeel energiegebruik vormt een goedkope en onmiddellijke oplossing. Enige discipline en een minimum aan gezond verstand kunnen zinloze verspilling verminderen. Verder kunnen ook het gebruik van een minimale hoeveelheid energie samen met het opvangen van hernieuwbare energie op korte termijn een rendabele en eenvoudig te realiseren oplossing zijn. Zo kunnen bij het thermodynamisch verwarmen van de woning de emissies van schadelijke gassen met bijna 50% verminderd worden in vergelijking met een verwarmingssysteem dat gebruik maakt van traditionele brandstoffen.

Thermodynamische verwarming
Wat is dat?

De thermodynamische machine is een toestel dat energie overbrengt. Er is geen verbranding, dus ook geen plaatselijke vervuiling. De warmtepomp bevat geen enkele brander en werkt dankzij een warmtegeleidende vloeistof. Deze verdampt in de wisselaar die buiten staat (verdamper) door het opvangen van de energie en wordt vervolgens door de compressor naar de wisselaar in de woning (condensor) gepompt. Hier worden de warme dampen gecondenseerd waarbij thermische energie vrijkomt. De cyclus wordt rond via een ontspanningsventiel dat de gecondenseerde vloeistof weer naar de verdamper brengt.


Het systeem is erg interessant omdat het de gratis energie uit die buiten beschikbaar is, naar de wisselaar in de woning overbrengt. Hierbij is enkel een kleine hoeveelheid extra energie nodig voor de aandrijving van de compressor en het toebehoren (voorlooppompen, ventilatoren, ...). Dit wordt gemeten via de verhouding nuttige warmte en opgenomen energie, dit wil zeggen de verhouding tussen de aan condensor geleverde energie voor de verwarming en de energie die door de compressor en het toebehoren verbruikt wordt. Dit getal wordt aangeduid met COP = CoŽfficient Of Performance.

Deze verhouding ligt tussen 2,5 en 4 voor residentiŽle verwarmingsinstallaties. Dit betekent dat voor een thermodynamische machine met een COP gelijk aan drie, de condensor drie hoeveelheden energie aflevert voor ťťn hoeveelheid verbruikte energie. Het verschil, in dit geval twee hoeveelheden energie, is afkomstig van het opvangen van gratis energie uit de omgevingslucht of de bodem.

 

 <---Back


www.nemegeer.com           E-mail